Verhuizen naar Nederland

Als u vanuit het buitenland voor 4 maanden of langer naar Oudewater verhuist, schrijft u zich in bij de gemeente. Als u eerder in Nederland woonde en een Nederlandse nationaliteit heeft (hervestiging), ook. U kunt dit niet online doorgeven met DigiD. U maakt hiervoor een afspraak met de gemeente.

Afspraak maken

Procedure

 1. U maakt online een afspraak.
 2. U gaat naar het stadskantoor voor uw afspraak en levert alle nodige documenten in.
 3. U ontvangt binnen 4 weken een bevestiging per post.

Wat moet u meenemen naar uw afspraak?

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning). Let op: geen rijbewijs.
 • Een geldig legitimatiebewijs van iedereen die met u meeverhuist.
 • Originele documenten uit het buitenland (niet ouder dan 1 jaar) van uzelf, uw partner en uw kinderen. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.
 • Uw partner en kinderen (als zij met u meeverhuizen).
 • Een geprivilegieerdendocument (als u die heeft).
 • Een origineel bewijs van uitschrijving (als u uit Caribisch Nederland komt).
 • Uw koopcontract of huurcontract.
 • Een ingevuld toestemmingsformulier van de hoofdbewoner én een kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Let op: dit geldt alleen als u bij iemand anders gaat wonen.

Kosten

Gratis