Persberichten

  • Samenwerking gemeenten Oudewater en Woerden vraagt om meer zakelijkheid

    18 juni 2024

    De ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Oudewater en Woerden levert in de huidige vorm te weinig pluspunten op. Het werken voor twee besturen blijkt in de praktijk lastiger te zijn dan van tevoren ingeschat. Dat is de conclusie van de evaluatie die beide gemeenten lieten uitvoeren door adviesbureau &Van de Laar. Beide colleges beraden zich de komende maanden met hun gemeenteraden op het (toekomst)perspectief van de samenwerking.