Bezwaar maken

Als u het oneens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift online indienen met DigiD.

Belangrijk! Als u bezwaar wilt maken tegen gemeentelijke belastingen, heeft u een ander formulier nodig. Zie: Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Online indienen

Voorwaarden

 • U dient uw bezwaar in binnen 6 weken na het besluit.

Procedure

 1. U maakt bezwaar via de knop ‘Online indienen’.
 2. U krijgt binnen 6 weken bericht.

Wat moet u opsturen naar de gemeente?

 • Een bezwaarschrift waarop de volgende gegevens staan:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar indient
  • een korte omschrijving van het genomen besluit
  • de reden(en) waarom u het oneens bent met het besluit
  • uw handtekening

Kosten

Gratis