Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Als u het oneens bent met uw gemeentelijke belastingen, kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift online indienen met DigiD of per post opsturen naar de gemeente.

Online indienen

Voorwaarden

 • U maakt bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (dagtekening).
 • U (of iemand die u machtigt) kan alleen bezwaar maken tegen uw eigen aanslag.
 • Bedrijven en instellingen kunnen hun bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen.

Procedure

Online bezwaar maken

 1. U maakt bezwaar via de knop ‘Online indienen’.
 2. U krijgt voor het einde van het kalenderjaar bericht.

Schriftelijk bezwaar maken

 1. U stuurt uw bezwaarschrift naar dit postadres:

  Gemeente Oudewater
  t.a.v. Heffingsambtenaar
  Postbus 100
  3420 DC Oudewater
   
 2. U krijgt voor het einde van het kalenderjaar bericht.

Wat moet u opsturen naar de gemeente?

 • Een bezwaarschrift waarop de volgende gegevens staan:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het nummer van de belastingaanslag (biljetnummer)
  • de reden(en) waarom u het oneens bent met uw aanslag
  • uw handtekening
 • Een machtiging (als iemand anders bezwaar voor u indient).

Kosten

Gratis

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik geen bezwaar maken?
 • Als u het oneens bent met het tijdstip waarop de aanslag is opgelegd.
 • Als u het oneens bent met de tarieven.
 • Als u de belastingaanslag niet kunt betalen. Zie: Kwijtschelding aanvragen
Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?  
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.  

Heeft u geen DigiD?  
Dan moet u eerst DigiD aanvragen. Of u maakt schriftelijk bezwaar en u stuurt uw bezwaarschrift naar dit postadres:

Gemeente Oudewater
t.a.v. Heffingsambtenaar
Postbus 100
3420 DC Oudewater