WOZ-waarde

De gemeente stelt elk jaar op 1 januari (peildatum) de WOZ-waarde vast van uw woning of niet-woning. Met ‘niet-woning’ bedoelen we een bedrijfspand, school, kerk of ander onroerend goed waarin u niet woont. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw onroerendezaakbelasting (OZB).

WOZ-waarde

U kunt de WOZ-waarde van een huis online opvragen (zonder DigiD).

  1. Ga naar WOZ-waardeloket.
  2. Vul een straat, huisnummer en postcode in.
  3. Klik op Zoeken.
  4. U ziet nu de WOZ-waarden van de afgelopen 7 jaar. Dit zijn de WOZ-waarden die bekend zijn bij het Kadaster.

WOZ-beschikking

U ontvangt de officiële verklaring met uw WOZ-waarde per post of e-mail.

Heeft u uw WOZ-beschikking niet ontvangen? Of bent u uw WOZ-beschikking kwijt? Dan kunt u uw WOZ-beschikking ook online opvragen en downloaden.
U heeft hier DigiD voor nodig.

Let op: bij een huurwoning krijgen de eigenaar (verhuurder) en gebruiker (huurder) allebei een eigen WOZ-beschikking.

WOZ-taxatieverslag

In het taxatieverslag ziet u hoe uw WOZ-waarde vastgesteld is.

Inwoners kunnen het taxatieverslag van hun eigen koopwoning online opvragen met DigiD. Bedrijven kunnen het taxatieverslag van hun pand per e-mail opvragen bij de gemeente: teambelastingen@oudewater.nl.