WOZ-waarde

De gemeente stelt elk jaar op 1 januari (peildatum) de WOZ-waarde vast van uw woning of niet-woning. Met ‘niet-woning’ bedoelen we een bedrijfspand, school, kerk of ander onroerend goed waarin u niet woont. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw onroerendezaakbelasting (OZB).

WOZ-waarde bekijken Bezwaar maken Taxatieverslag opvragen

De woningmarkt daalt. Waarom is mijn WOZ-waarde toch gestegen?
Elk jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd om de WOZ-waarde vast te stellen. We kijken dan naar de marktwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor. Als de waarde toen steeg, ziet u dat nu terug in de WOZ-waarde. Zie: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde? (Waarderingskamer) De dalende huizenprijzen op de woningmarkt van nu, ziet u dus volgend jaar pas terug in de WOZ-waarde.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde wordt bepaald door:

  • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen
  • de ligging
  • staat van onderhoud
  • kenmerken
  • gebruiksoppervlakte van uw woning.

De gemeente gebruikt veel beschikbare informatie over uw woning en actuele verkoopcijfers en maakt daarmee taxatiemodellen. De WOZ-waarde is er om te zorgen dat iedereen eerlijk belast wordt. Een woning met een hogere WOZ-waarde betaalt meer belasting. Een woning met een lagere WOZ-waarde, minder.

De Waarderingskamer controleert of wij de regels van de wet WOZ goed uitvoeren. Als we goedkeuring van de Waarderingskamer hebben, geven wij u de nieuwe WOZ-waarde.

Veelgestelde vragen

Mijn WOZ-waarde is meer of minder gestegen dan het gemiddelde. Hoe kan dit?

We bepalen uw nieuwe WOZ-waarde niet door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd. Daarbij kijken we naar de verkoopprijzen van woningen rondom de waardepeildatum. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het jaar ervoor. Daarom kan de WOZ-waarde van elke woning verschillen met het gemiddelde stijgingspercentage binnen de gemeente.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
  • In uw taxatieverslag leggen we uw WOZ-waarde uit.
  • Op het WOZ-waardeloket ziet u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen.
Hoe vraag ik mijn taxatieverslag op?

In het taxatieverslag staan de kenmerken van uw pand. Bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakte en het bouwjaar. Ook vindt u hier de gegevens die we gebruikt hebben voor het bepalen van de waarde. Bij een woning zijn dit verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

U kunt het taxatieverslag op 2 manieren opvragen:

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Bel ons via 14 0348. Onze medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden. Misschien is het dan niet meer nodig om bezwaar te maken.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de waarde? U maakt makkelijk zelf bezwaar tegen de WOZ-waarde. Zie: Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'

U heeft deze slogan vast wel eens gelezen. Diverse bureaus en makelaars maken gratis bezwaar voor u. Het klinkt mooi, maar hoe zit het nu precies? 

  1. Het bureau dient namens u bezwaar in. 
  2. Als uw bezwaar gegrond is, moet de gemeente een vergoeding aan het bureau betalen. Dat is wettelijk verplicht. Hiervoor zijn vaste bedragen vastgesteld in de wet. De gemiddelde kosten zijn € 804 per bezwaarschrift. 
  3. Bij het berekenen van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb) houdt de gemeente rekening met alle kosten. Dus ook met betaalde vergoedingen aan bureaus. Daardoor betalen uiteindelijk alle inwoners mee aan deze ‘gratis’ bureaus.

De gemeente probeert de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wij hebben er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons dan eerst op 14 0348. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis!