Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u eigenaar bent van een 'onroerende zaak', betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Onroerende zaken zijn alle gebouwde en ongebouwde eigendommen, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden, fabrieken, bouwterreinen en garages. Als u gebruiker (huurder) bent van bijvoorbeeld een bedrijfspand, ook. U vindt uw onroerendezaakbelasting op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

Online opvragen

Kosten (2024)

Onroerendezaakbelasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.

  • Woning (eigenaar): 0,1195% van de WOZ-waarde
  • Niet-woning (eigenaar): 0,3289% van de WOZ-waarde
  • Niet-woning (gebruiker): 0,2601% van de WOZ-waarde

Veelgestelde vragen

Wie betaalt onroerendezaakbelasting?

Onroerendezaakbelasting bestaat uit gebruikersbelasting en eigenarenbelasting.

  • Eigenarenbelasting: U betaalt onroerendezaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van de onroerende zaak (zoals geregistreerd staat bij het Kadaster). Ook als er sprake is van erfpacht of vruchtgebruik.
  • Gebruikersbelasting: U betaalt onroerendezaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar de gebruiker bent van een onroerende zaak die geen woning is. 
Waarom betaal ik onroerendezaakbelasting?

De gemeente gebruikt het geld van de onroerendezaakbelasting voor de algemene uitgaven. Bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en groen, straatverlichting, brandweer, onderwijs en cultuur.

Hoe wordt de onroerendezaakbelasting berekend?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt bepaald door het tarief dat jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld en de WOZ-waarde van het pand.
 
Het tarief van de onroerendezaakbelasting kan elk jaar wijzigen. Als woningwaardes stijgen en de uitgaven van de gemeente blijven hetzelfde, dan gaat het tarief omlaag. Andersom, als woningwaardes dalen en de uitgaven van de gemeente blijven gelijk dan stijgt het tarief.

Ik heb mijn woning verkocht, maar ik krijg nog wel een aanslag onroerendezaakbelasting. Klopt dit?

Ja, dit klopt. De gegevens die bekend zijn op 1 januari gelden voor het hele jaar. Verhuist u na een aantal maanden? Dan blijft u de rest van het jaar toch onroerendezaakbelasting betalen voor de verkochte woning.

Bij de verkoop wordt onroerendezaakbelasting van de eigenaar vaak bij de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Moet ik onroerendezaakbelasting betalen voor mijn nieuwbouwwoning in aanbouw?

Ja. U betaalt onroerendezaakbelasting vanaf het moment dat u de grond van de nieuwbouwwoning heeft gekocht.

Ik kan niet inloggen met DigiD. Wat nu?

Krijgt u een foutmelding bij het inloggen?
Bel naar de gemeente: 14-0348. Dan kijkt een medewerker met u mee.

Heeft u geen DigiD?
Dan moet u eerst DigiD aanvragen.