Zienswijze indienen

Als u uw mening wilt geven over een ontwerp van de gemeente, kunt u een zienswijze of inspraakreactie indienen. U dient uw zienswijze online in met DigiD of schriftelijk.

Online indienen

Voorwaarden

  • U dient uw zienswijze binnen 6 weken na bekendmaking van het ontwerp in.
  • U kunt alleen een zienswijze of inspraakreactie indienen voor o.a. voorontwerpbestemmingsplan, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpwijzigingsplan of als dat expliciet in de publicatie staat.

Procedure

  • U dient uw zienswijze in met DigiD. Of u stuurt een ondertekende brief met naam en adres naar: Gemeente Oudewater, t.a.v. Gemeenteraad, Postbus 100, 3420 DC Oudewater.
  • Het bevoegd gezag beoordeelt alle ontvangen zienswijzen. 
  • U ontvangt het besluit per post.