Water scheiden

Water scheiden is het scheiden van het vuile afvalwater (uit bijvoorbeeld het toilet, douche en de afwasmachine) van het schone regenwater. Heeft u een gescheiden riool? Dan kunt ook u een steentje bijdragen.

Belangrijk voor de natuur

Dagelijks komen veel chemische en niet biologisch afbreekbare middelen in het grondwater, sloten, beken en rivieren terecht. Deze stoffen verspreiden zich snel en zijn niet goed voor planten en dieren.

Bij een gescheiden rioolstelsel wordt het afvalwater (vuile water) en regenwater (schone water) in aparte rioleringsbuizen afgevoerd. Het vuile water uit de huizen gaat naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. Het ‘schone’ regenwater komt in het oppervlaktewater terecht. Oppervlaktewater is het water in rivieren, sloten, kanalen, meren. Door meer regenwater terug in de natuur te brengen, blijft de natuurlijke grondwaterstand beter op peil. Dat is goed voor het bomen en planten. Ook de rioolwaterzuivering doet het beter als er minder regenwater bij het vuile water zit. Dat bespaart geld en energie.

Gescheiden riool

U kunt een steentje bijdragen als u een gescheiden riool heeft. Ongeveer 60% van de straten in Oudewater heeft een gescheiden riool. Op de pagina Subsidie regenpijp loskoppelen van riool ziet u of u in een wijk met een gescheiden riool woont.

Wat kan ik zelf doen?

 • Was uw auto op een autowasplaats of in de wasstraat. Hier wordt het water gerecycled. U kunt ook biologisch afbreekbare autoshampoo gebruiken als u uw auto toch thuis wast.
 • Lever verf- en olieresten in bij de Milieustraat als klein chemisch afval.
 • Gebruik groene zeep, soda of biologisch afbreekbare middelen om de stoep of uw groenbak schoon te maken. Agressieve producten zoals groene aanslagverwijderaars of chloor zijn slecht voor de bodem, het grondwater en het water in de sloten.
 • Probeer zo min mogelijk uitlogende materialen te gebruiken. Dit zit bijvoorbeeld in zinken dakgoten, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding. Bij een regenbui lossen de metaaldeeltjes op in het regenwater en komen terecht in de sloten en rivieren of de bodem. Gebruik kunststof of behandel het materiaal met een coating.
 • Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen op tegels in uw tuin.
 • Gebruik voor het verwijderen van onkruid een onkruidborstel of groene zeep. U kunt groei van onkruid ook voorkomen door schoon zand onder uw bestrating, onkruidwerend voegmiddel en biologisch afbreekbaar worteldoek te gebruiken.
 • Gooi geen vuil water, oud frituurvet of afval op straat, in de goot of in de straatkolk.
 • Doe afval in de afvalzak of de groenbak, als u de stoep veegt.
 • Soms wordt vuil water van bijvoorbeeld een wasmachine via de regenpijp afgevoerd. Als uw huis is afgekoppeld, zorg dan dat het afvalwater naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd en niet in de bodem terecht komt.
 • Strooi in de winter geen zout als u wat aan de gladheid wilt doen. Veeg de sneeuw naar de zijkant.

Verstopte riolen voorkomen

U kunt helpen om te voorkomen dat riolen verstopt raken en water op straat niet meer weg kan lopen:

 • In de herfst vallen er veel bladeren op straat. Veeg de bladeren zoveel mogelijk op en gooi ze in een van de bladkorven die bij u in de wijk staan.
 • De afvalbak op straat met water spoelen mag natuurlijk, maar verwijder dan het grove afval uit de goot en spoel het niet door de straatputjes. Laat het drogen en gooi het weg in de afvalcontainer.