Privacyverklaring

De gemeente verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG-wet en WPG en beschermt zo uw privacy.

Als u via deze website producten aanvraagt (zoals een rijbewijs of paspoort), dan deelt u persoonsgegevens met gemeente Oudewater. De gemeente verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG en WPG en beschermt zo uw privacy.

1. Gegevensverwerking

Gemeente Oudewater gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de dienst die u aanvraagt. Denk aan de aanvraag van een rijbewijs of paspoort. De gemeente deelt geen persoonsgegevens met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

2. Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister staan alle taken én redenen (grondslagen) waarvoor gemeente Oudewater persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

3. Bewaartermijn

Gemeente Oudewater bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van haar taken óf het naleven van haar wettelijke verplichtingen.

4. Samenwerkingen

Het komt voor dat het nodig is dat andere partijen (zoals de belastingdienst, politie of leveranciers) toegang hebben tot onze informatiesystemen. Of informatie hieruit ontvangen. In zulke gevallen blijft de gemeente verantwoordelijk voor de bescherming met uw persoonsgegevens. We maken afspraken hierover met deze partijen en leggen deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.

5. Rechten

U heeft de volgende rechten:

  • U mag uw opgeslagen persoonsgegevens inzien. 
  • U mag uw persoonsgegevens laten aanvullen, corrigeren, afschermen of verwijderen.
  • U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U mailt hiervoor een verzoek naar ow-privacy@oudewater.nl. Geef in uw verzoek aan welk recht u wilt gebruiken én om welke verwerking of persoonsgegevens het gaat.

Let op: we controleren uw identiteit vóórdat we uw verzoek behandelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich legitimeert op het gemeentehuis.

De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 

6. Klachten

Bent u het oneens met de manier waarop de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt?

  • Dan kunt u een e-mail sturen naar de ‘functionaris gegevensbescherming’: ow-fg@oudewater.nl. Deze onafhankelijke functionaris geeft de gemeente advies over haar privacybeleid én controleert of de gemeente de AVG-regels en WPG naleeft.
  • Of dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

7. Contactgegevens

Gemeente Oudewater:

  • Adres: Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater
  • Telefoonnummer: 14-0348
  • Bellen vanuit het buitenland: +31 348 56 6999
  • E-mail: stadskantoor@oudewater.nl