Nadeelcompensatie aanvragen

Denkt u nadeel te hebben van bijvoorbeeld een besluit of feitelijk handelen van de gemeente? Dan kunt nadeelcompensatie aanvragen bij de gemeente.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • De schade komt door een besluit of handeling van de gemeente (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een wegconstructie).
  • De schade bestaat uit verlies van inkomen of vermindering van de waarde van uw eigendom.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet helemaal voor uw rekening te komen.

De wettelijke basis voor tegemoetkoming in schade vindt u in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Procedure

  1. U vraagt nadeelcompensatie online aan.
  2. De gemeente neemt contact met u op over het verdere verloop.

Wat moet u meesturen met uw aanvraag?

  • Een kopie van het eigendomsbewijs van uw onroerende zaak
  • Foto’s, taxatierapport of ander bewijs (als u die heeft)

De gemeente behandelt uw aanvraag volgens de Verordening nadeelcompensatie Oudewater 2023.

Kosten

€ 300. Wanneer de planschadevergoeding wordt toegewezen, worden de leges teruggestort.