Uitbreiding Tappersheul

De gemeente wil bedrijventerrein Tappersheul uitbreiden. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw zwembad en een skeelerbaan.

Het huidige bedrijventerrein Tappersheul is vol. Daarom kunnen ondernemers niet groeien. Ook zijn er andere ondernemers die hun bedrijf graag naar het bedrijventerrein willen verplaatsen.

Locatie van de gewenste uitbreiding

De uitbreiding moet aan de noordoostkant van de stad over de lengte van de Iepenweg, het Toleind en de Kabelslag komen. De bedrijven komen naast het bestaande bedrijventerrein. De sportvoorzieningen liggen langs de Noort Syde. Het Broeckerpark verschuift daardoor naar het oosten. Ook krijgt het bedrijventerrein een nieuwe recreatieve wandelroute.

Onderzoek: verplaatsen zwembad en skeelerbaan naar Tappersheul

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om het zwembad en de skeelerbaan van Statenland te verplaatsen naar Tappersheul. In de toekomst kunnen dan woningen op Statenland worden gebouwd.

Is verplaatsing mogelijk? Dan is de wens een 12-maanden zwembad te realiseren. Hier kan in de winter binnen gezwommen worden en in de zomer buiten. De skeelerbaan kan gebruikt worden voor wedstrijden. Ook krijgt het een buitenring. Als het vriest kan de buitenring ingezet worden als natuurijsbaan.

Werkzaamheden Broeckerpark

Amfibieënschermen vanaf half augustus uitgebreid 

Vorig jaar plaatsten we amfibieënschermen in het Broeckerpark. Beschermde kikkersoorten zijn afgevangen en verplaatst naar nieuwe kikkerpoelen op de plek waar het nieuwe Broeckerpark wordt aangelegd.
In het gebied waar de nieuwe bedrijfskavels komen, breiden we vanaf half augustus de schermen uit. Daarbinnen gaan we enkele struiken en bosjes verwijderen. Mochten we hier kikkers aantreffen, dan worden ook deze verplaatst naar de nieuwe poelen.

Andere werkzaamheden die in het gebied plaatsvinden of hebben plaatsgevonden:

  • Een deel van de bomen langs de Iepenweg en het Toleind wordt verplaatst naar een nieuwe plek langs de Iepenweg. Zo ontstaat een nieuwe rij van volwassen bomen. De bomen die niet verplaatst kunnen worden, worden gekapt. In het nieuwe landschapspark dat de gemeente gaat aanleggen worden nieuwe bomen aangeplant.
  • Op de Elzenweg, Wilgenweg, Populierenweg op de plek van het hek bij de Iepenweg/Toleind zijn zandzakken geplaatst. De grond wordt zo voorbelast voor nieuwe wegen die worden aangelegd. Het zand zal er zeker een jaar liggen. Daarna worden de wegen aangelegd en de omgeving verder ingericht.

In het gebied waar het nieuwe Broeckerpark en de nieuwe sportvoorzieningen komen worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Wat merkt u van de werkzaamheden

  • U kunt geen gebruik meer maken van de wandelroute door het deel met de amfibieschermen. Door de werkzaamheden wordt het gebied dat niet toegankelijk is voor wandelaars iets groter.
  • De Broekkade blijft bereikbaar via een route rondom het afgeschermde gebied. U kunt deze route niet gebruiken als u een hond heeft.
  • Er zijn minder parkeerplekken beschikbaar op de parkeerstrook langs de Iepenweg.

Meer informatie