Opvang vluchtelingen

Een overzicht van hulp en opvang voor vluchtelingen.

De gemeente Oudewater wil iedereen die dat nodig heeft hulp en een thuis bieden. We zetten ons in voor alle mensen die snel een woning nodig hebben:

  • Jongeren
  • Starters
  • Inwoners in nood na scheiding of brand
  • Vluchtelingen

Vluchtelingen

Er zijn verschillende groepen mensen met verschillende rechten en plichten.

  • Asielzoekers: vluchtelingen die nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Zij mogen soms werken in Nederland. Zie: Mogen asielzoekers werken?
  • Statushouders: vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Zij mogen werken, een opleiding volgen en een woning huren. 
  • Oekraïense vluchtelingen: zij mogen tijdelijk in Nederland blijven. Zij mogen werken, een opleiding volgen en een woning huren. Zie: Hulp voor Oekraïne / Помощь Украине

Opvang jonge statushouders zonder ouders

De gemeente Oudewater heeft van de staatssecretaris een verzoek ontvangen om opvang te bieden aan vluchtelingen. Grootschalige opvang van lange duur past niet bij de omvang van de gemeente. We nemen wel onze verantwoordelijkheid en vangen een groep jongeren onder de 18 jaar op. Zij hebben een verblijfsvergunning (statushouder) en worden inwoner van de gemeente Oudewater. Daarmee voldoet de gemeente ook direct (voor een deel) aan de wettelijke taak van het huisvesten van statushouders.

Zie ook: Veelgestelde vragen opvang jonge statushouders

Contact 

De gemeente houdt omwonenden op de hoogte. Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar vluchtelingen@oudewater.nl of bel naar 14 0348