• Wegdek Tappersheul aangepakt

  14-06-2017

  De wegen van bedrijventerrein Tappersheul krijgen een opknapbeurt. De gemeente laat de versleten stukken asfalt van een nieuwe toplaag voorzien.

 • De Klepper als ‘huiskamer van de stad’

  14-06-2017

  De Klepper vervult al jaren een belangrijke maatschappelijke functie. Die willen burgemeester en wethouders met het huisvesten van de bibliotheek en nog enkele andere huurders verder versterken. Ook een voorgenomen opknapbeurt en een actieve programmering moeten de loop naar de 'huiskamer van de stad' en het centrum vergroten.

 • Waterschap laat Hollandsche IJssel baggeren

  14-06-2017

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) laat de Hollandsche IJssel baggeren. Ook ter hoogte van Oudewater. Van 1 augustus tot 31 oktober begint het waterschap met het traject tussen Oudewater en Gouda. Voor de plezierboten blijft er een passeerstrook aanwezig. Later in het jaar - van 1 november tot 21 december - volgt het deel tussen Oudewater en Montfoort. Aannemer Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw BV voert de werkzaamheden uit namens het HDSR

 • Veel belangstelling voor uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul

  13-06-2017

  Ongeveer 70 ondernemers kwamen donderdag 8 juni af op de informatieavond waarin de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul (III) centraal stond. Daar kregen de aanwezigen uitleg over de uitgiftecriteria en verkoopvoorwaarden voor de 3 extra hectare bedrijventerrein aan de noordkant van Oudewater.
  Een deel van de grondopbrengst van Tappersheul III wil de gemeente gebruiken om Tappersheul I en II op te knappen.

 • Naar de HAP? Ga naar Gouda!

  12-06-2017

  Sinds 1 juni 2017 biedt het Hofpoortziekenhuis in Woerden 's nachts geen spoedzorg meer aan. Onder spoedzorg valt zowel de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis als de avond, nacht- en weekenddienst voor spoedeisende zorg door huisartsen, de zogenaamde huisartsenpost (HAP). Met ingang van 1 januari 2018 wordt de SEH zelfs helemaal gesloten in het Woerdense ziekenhuis. Die zorg verhuist naar de twee andere locaties van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein of Leidsche Rijn. Met deze vestigingen is het Hofpoortziekenhuis gefuseerd.

Pagina's