U bent hier

Nieuws

 • 17-04-2019

  ,,Uiterst ongelukkig’’. Zo noemt financiënwethouder Bas Lont de niet of onjuist verwerkte raadsbesluiten in de vastgestelde begroting voor 2019 en volgende jaren. Deze omissies leiden tot een tekort op de lopende gemeentebegroting. De omvang daarvan valt nog niet vast te stellen.

 • 16-04-2019

  Burgerzaken is donderdag 18 april de hele dag gesloten.

 • 16-04-2019

  Graag nodigt de gemeente alle Hekendorpers uit voor een (gecombineerde) informatieavond op woensdag 24 april. Die begint om 19.30 uur en staat gepland in De Boezem.

  Er komen 2 onderwerpen aan de orde:

  1. definitief ontwerp van de nieuwe Wilhelmina van Pruisenbrug;
  2. bouwplan Westkade.
 • 15-04-2019

  Evenals voorgaande jaren betrekt het 4-5 mei comité jongeren bij de dodenherdenking op 4 mei. De basisschoolleerlingen van groep 8 deden mee aan een gedichtenwedstrijd. Een deskundige jury heeft de twee winnaars gekozen. Dat zijn Kiki Zengerink en Lynn van der Weide, beiden uit groep uit groep 8 van de Mariaschool.

 • 15-04-2019

  Onlangs heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tijdelijke maatregelen genomen bij een stuk dijk langs de Stormkade in Oudewater. Het gaat om een lengte van ongeveer 100 meter aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ).

Pagina's