Nieuws

  • Samen inwoners ondersteunen bij financiële nood

    23 november 2022

    In Oudewater zetten verschillende partijen zich actief in voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. Zij bieden hulp en ondersteuning. Op 17 november jl. wisselden ze ervaringen en ideeën uit over hoe de inzet nog verder kan verbeteren. Specifiek voor de inwoners die nu door de prijsstijgingen onverwacht in zware financiële nood zitten.