Kleine windmolens

Bij boerenerven en lintbebouwing zijn kleine windmolens toegestaan op het eigen erf. De windmolens hebben maximaal een ashoogte van 25 meter. De opgewekte energie hoeft niet alleen voor eigen gebruik te zijn.

Voorwaarden

  • Maximaal 2 kleine windmolens per perceel
  • De windmolens moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd. 

Procedure

Via het omgevingsloket kunt u een haalbaarheidsverzoek doen of een vergunning aanvragen.

Heeft u vragen hierover? U kunt contact opnemen met energietransitie@oudewater.nl.