Zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op. Daarmee verlaagt u uw energierekening meteen. U heeft meestal geen vergunning nodig.

Tip: lees op Jouw Huis Slimmer wat u moet weten voor u zonnepanelen koopt.

Zonnepanelen zonder vergunning

Voor zonnepanelen op het dak van uw huis of bedrijf heeft u meestal geen vergunning nodig. Controleer in het omgevingsloket of u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer wel een vergunning nodig?

Als u zonnepanelen op een monument of in een beschermd stadsgezicht wilt plaatsen heeft u soms een vergunning nodig. Of als u een grootverbruikaansluiting nodig hebt. Zie: Zonne-energie op gebouwen (RVO)

Voor zonnepanelen op de grond heeft u altijd een vergunning nodig. De gemeenteraad heeft in 2021 afspraken gemaakt over zonnevelden. Zonnevelden op een stuk grond tot 1 hectare mogen bij boerenerven en lintbebouwing als deze voorzien in het eigen gebruik van de woning of de (agrarische) onderneming. Deze zonnevelden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Inpassing in het groen en de structuur van het landschap.
  • Maximaal 2,5 meter hoog.
  • Meenemen omvormers, transformatorhuisjes, eventuele energieopslag ed. in inpassingsplan.
  • Middelgrote zonnevelden moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd

Via het omgevingsloket kunt u een principeverzoek doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor vragen kunt u contact opnemen met energietransitie@oudewater.nl.

Hier leest u meer over zonnevelden groter dan 1 hectare in Oudewater.

Energie Oudewater

Lokale energiecoöperatie Energie Oudewater wekt samen met haar leden groene stroom op in de gemeente Oudewater. Samen met partners biedt Energie Oudewater ook voordelige acties voor huiseigenaren in Oudewater.