Zonne-energie in Oudewater

De gemeente ziet graag zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Maar daarmee gaan we niet genoeg duurzame energie opwekken.

Daarnaast is het nodig energie op te wekken met zonnevelden. Daarover heeft de gemeenteraad op 15 juli 2021 afspraken gemaakt in het ‘Afwegingskader duurzame energie opwekken in Oudewater’. 

Zonnepanelen op daken

De gemeente wil zonnepanelen op daken stimuleren. Daarom heeft de gemeente een Actieplan Zon op Grote Daken met informatie en gratis advies voor bedrijven met grote daken in de gebieden waar er nog ruimte is op het elektriciteitsnet om dat aan te sluiten.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn op uw dak? Hier leest u meer over wat er kan en mag als u zonnepanelen wilt leggen.

Kleine zonnevelden

Bij de lintbebouwing en op boerenerven zijn middelgrote zonnevelden voor eigen gebruik toegestaan op een perceel tot 1 hectare. Lees meer over wat u zelf kunt doen op uw terrein. 

Grotere zonnevelden

In de zone vlak langs het spoor zijn grotere zonnevelden nu al toegestaan. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor grotere zonnevelden in het gebied ten noorden van het spoor. Die zijn nu nog niet toegestaan.

Pas als blijkt dat er in bovenstaande gebieden niet voldoende mogelijkheden zijn voor zonnevelden, dan verkent de gemeente de mogelijkheden in de polder Hekendorp.

In het afwegingskader staat ook welke voorwaarden er zijn voor zonnevelden. Wilt u het volledige afwegingskader ontvangen? Of heeft u vragen over de mogelijkheden? U kunt de gemeente mailen via energietransitie@oudewater.nl.