Windenergie in Oudewater

De gemeente Oudewater kiest voorlopig niet voor het opwekken van energie met windturbines. Wel zijn kleine windmolens op eigen terrein mogelijk.

Windturbines ná 2030

In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Oudewater afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie tot 2030. Die staan in het ‘Afwegingskader duurzame energie opwekken in Oudewater’. De raad heeft voor de periode tot 2030 alleen gebieden aangewezen voor zonnevelden

Voor de periode na 2030 heeft de raad wel een gebied aangewezen waar onderzoek gedaan kan worden naar de mogelijkheden voor windenergie. Dit is het grensgebied met Lopik. 

Onderzoek door de provincie

De provincie Utrecht gaat onderzoek doen naar mogelijke gebieden voor windenergie in de hele provincie. In het voorjaar van 2023 lag dit voorstel ter inzage en konden gemeenten reageren. Oudewater heeft de provincie verzocht rekening te houden met ons beleid en alleen het grensgebied met Lopik te onderzoeken voor windenergie.

Heeft u vragen hierover? U kunt contact opnemen met energietransitie@oudewater.nl.