Waarom grootschalig energie opwekken?

Het Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over klimaatmaatregelen. Een van die afspraken gaat over het opwekken van duurzame energie met windenergie en zonne-energie.

Gemeenten werken samen in de eigen regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Oudewater is onderdeel van de regio Utrecht, ook wel de RES U16 genoemd. De regio Utrecht heeft afgesproken om in 2030 een hoeveelheid van 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is het stroomverbruik van 540.000 huishoudens in 1 jaar. Dat is een derde van het totale verbruik in de regio.

Iedere gemeente binnen de regio Utrecht levert een eigen bijdrage. Ook Woerden heeft hiervoor beleid gemaakt. De gemeente Oudewater ziet graag zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Maar daarmee gaan we niet genoeg energie opwekken. Daarom kiest Oudewater ook voor de aanleg van zonnevelden.