Waarom aardgasvrij wonen en werken?

Om klimaatverandering tegen te gaan, zet gemeente Oudewater stappen om minder aardgas te gebruiken. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij moeten zijn.

Dit is besloten omdat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd én omdat er bij het gebruik van aardgas CO2 vrijkomt. Ook zijn we dan minder afhankelijk van landen om ons heen.
Nu worden de meeste gebouwen nog met aardgas verwarmd. Om overal duurzaam te verwarmen, is tijd nodig. Onze huizen en gebouwen moeten klaargemaakt worden voor andere oplossingen zoals een warmtepomp of warmtenet. Ook is nog niet voor elk gebouw een goede oplossing beschikbaar.
Om stap voor stap aan de slag te gaan, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat iedere gemeente een ‘transitievisie warmte’ opstelt. 

In de gemeente Oudewater noemen we deze transitievisie het Warmteprogramma. Hierin staat wat er mogelijk is per wijk of kern.