Warmteprogramma

Samen met inwoners heeft de gemeente een Warmteprogramma gemaakt. Hierin staat hoe we in de gemeente Oudewater stap voor stap en wijk voor wijk over gaan op het aardgasvrij verwarmen van alle gebouwen.

Dat doen we samen. De gemeente heeft hier een rol in. Maar ook alle huiseigenaren en andere gebouweigenaren krijgen hiermee te maken. 

Aanpak

De overgang naar aardgasvrij gaat stapsgewijs. We beginnen in wijken waar een betaalbare oplossing haalbaar lijkt. Dat kan een warmtenet zijn of een elektrische oplossing zoals een warmtepomp. Een warmtenet is een systeem waarbij warm water via leidingen naar huizen en gebouwen wordt gebracht om deze te verwarmen. In deze wijken maken we de komende jaren samen met bewoners een plan. Het verwijderen van het gasnet gebeurt minimaal 8 jaar nadat er een definitief plan is.  
We starten in de wijken:  

  • Noort Syde: Hier staan goed geïsoleerde woningen. Die zijn met een warmtepomp te verwarmen. Deze wijk gaat als eerste van het gas af.   
  • Hoenkoop, Klein Hekendorp & Brede Dijk: Deze wijken bestaan vooral uit woningen uit de jaren ’60 en ’70. Hier onderzoeken we, met de inwoners, de mogelijkheid van een warmtenet.  

Zelf aan de slag  

Woningen uit de andere kernen en wijken worden tussen 2035 en 2050 aardgasvrij. Bewoners kunnen nu al starten. Bijvoorbeeld door het isoleren van hun woning, koken op inductie of het kopen van een (hybride) warmtepomp. Het gaat om deze wijken:    

  • Kern Oudewater: oude en monumentale gebouwen zijn mogelijk geschikt voor hybride warmtepompen in combinatie met groen- of waterstofgas.  
  • Hekendorp, Papekop en Pastoorsakker: focus op individuele oplossingen, met mogelijke onderzoek naar kleine warmtenetten.  
  • Buitengebied: individuele oplossingen zoals all-electric warmtepompen of groen gas.  
  • Bedrijventerrein Tappersheul: onderzoek naar mogelijke warmteoplossingen.

Hoe kwamen we tot een voorstel voor een Warmteprogramma?

In 2023 hebben we de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen in onze gemeente onderzocht. We hebben gekeken wat er technisch mogelijk is in de verschillende wijken en kernen. En we hebben met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gesproken. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan in straatgesprekken op de markt, via een webinar, meerdere bijeenkomsten en een enquête in de Ijsselbode. Die inbreng is meegenomen in het voorstel dat er nu ligt. 

Download hier het Warmteprogramma. Dit is een digitaal toegankelijke pdf.