Warmteprogramma

Samen met inwoners heeft de gemeente een Warmteprogramma gemaakt. Hierin staat hoe we in de gemeente Oudewater stap voor stap en wijk voor wijk over gaan op het aardgasvrij verwarmen van alle gebouwen.

Dat doen we samen. De gemeente heeft hier een rol in. Maar ook alle huiseigenaren en andere gebouweigenaren krijgen hiermee te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat u hierover mee kunt praten.

Voorstel Warmteprogramma

Er is nu een voorstel voor het Warmteprogramma gemaakt. Download hier het Warmteprogramma. Dit is een digitaal toegankelijke pdf.  

Van 5 maart tot en met 2 april 2024 konden mensen hierop reageren. Dat hebben een aantal mensen gedaan. Op basis van die reacties passen we een paar dingen aan in het voorstel.

Besluit gemeenteraad

Het college verzamelt alle reacties die binnenkomen. Het kan zijn dat het college op basis van de reacties besluit om het Warmteprogramma aan te passen. Het uiteindelijke besluit over het Warmteprogramma is aan de gemeenteraad van Oudewater. Het college stuurt daarvoor het (aangepaste) Warmteprogramma naar de gemeenteraad met een overzicht van alle reacties.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, kunt u de gemeenteraad nog toespreken. Kijk op de website van de gemeenteraad voor alle mogelijkheden.

Hoe kwamen we tot een voorstel voor een Warmteprogramma?

In 2023 hebben we de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen in onze gemeente onderzocht. We hebben gekeken wat er technisch mogelijk is in de verschillende wijken en kernen. En we hebben met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gesproken. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan in straatgesprekken op de markt, via een webinar, meerdere bijeenkomsten en een enquête in de Ijsselbode. Die inbreng is meegenomen in het voorstel dat er nu ligt.