Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 oude wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. We helpen u zo goed mogelijk op weg met de informatie op deze pagina.

Kunt u iets niet vinden? Bel ons via telefoonnummer 14 0348.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen of een sloot te dempen. Of wanneer u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe online Omgevingsloket

Wil iemand anders iets veranderen in uw leefomgeving? Ook dan kunt u met de Omgevingswet te maken krijgen. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten. Of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten: wij vragen initiatiefnemers om omwonenden bij hun plan te betrekken. Het is de bedoeling dat zij dit doen voordat zij een vergunning aanvragen. 

Wat is er anders sinds 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen zijn met ingang van 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente voor veel vergunningen in 8 weken een besluit nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Is uw vergunningaanvraag complex? Dan kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • De overheid verwacht van de initiatiefnemer dat deze in gesprek gaat met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken. De wet noemt dit participatie. Ook dit is een verandering door de komst van de Omgevingswet.
  • Op 1 januari 2024 is ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingegaan. Dat heeft gevolgen voor initiatiefnemers die gaan bouwen. In een aantal gevallen moeten zij een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze moet de bouwkwaliteit toetsen. Tot 1 januari 2024 was dat een taak van de gemeente. 

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en met andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan. En dat u vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. Daarna kijkt u of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij het indienen van uw vergunningaanvraag moet u bijvoorbeeld aangeven:

  • Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?
  • Hoe heeft u dat gedaan?
  • Wat is daarvan het resultaat?

Het plan wordt vaak beter als u de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties hierin meeneemt. Dat zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk. Ook levert het minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht. In dat geval beoordeelt de gemeente uw vergunningaanvraag daar ook op. 

Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunning aangevraagd?

Heeft u een vergunning aangevraagd vóór 1 januari 2024? Deze behandelen wij volgens de regels die golden tot 1 januari 2024. 

Contact

Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Dan kunt u ons bellen. Bij vragen kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0348.