Klimaatbestendig beleid in Oudewater

Het Rijk heeft als doelstelling om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om deze doelstelling op een slimme en nuttige manier te behalen, moeten we nu aan de slag!

Als er met het veranderende weer geen rekening wordt gehouden, kost het achteraf veel geld om een wijk alsnog klimaatbestendig te maken.

Nu kan de gemeente klimaatbestendige wijken bouwen en snel knelpunten oplossen via de geplande reconstructies. En op slimme plekken bomen planten, zodat we in 2050 genoeg (natuurlijke) schaduw hebben.

Om in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is het belangrijk dat iedereen, zowel de gemeente als de inwoners, weet wat van hen verwacht wordt. Deze verwachting is uitgesproken in het beleidsplan: klimaatbestendig 2050. In dit beleidsplan worden doelen gesteld aan de hand van 'klimaatlabels'. Deze labels laten zien hoe goed een bepaalde wijk is ingericht met kijk op het toekomstige weer. Het loopt (net zoals een energielabel) van A t/m E. Waarbij de A staat voor: volledig klaar voor de weersextremen (klimaatbestendig).
 
Lees het actieplan Klimaatbestendig 2050.