Klimaatbestendige samenwerkingen

Samen staan we sterker, zeker bij een onderwerp als klimaatbestendig. Daarom werkt de gemeente samen met andere gemeenten, het waterschap en de provincie.

De gemeente kijkt samen met het waterschap naar de kwaliteit van het water. Deze wordt goed in de gaten gehouden. We nemen van tevoren maatregelen waar dat kan. Bijvoorbeeld zodat er in de zomer zo min mogelijk blauwalg is en u kunt blijven zwemmen!
 
Door met andere gemeenten en de provincie kennis uit te wisselen leren we van elkaar. Gemeente Oudewater helpt ook andere gemeenten op weg met bijvoorbeeld hun subsidieregeling. Daarnaast gebruikt de gemeente zelf ook de goede voorbeelden van andere gemeenten.
 
Naast de samenwerkingen met de verschillende overheden werkt de gemeente Oudewater ook samen met andere partijen, zoals met de woningcorporatie Woningraat. Of in het Netwerk Water & Klimaat. Het Netwerk Water & Klimaat heeft als doel om samen de regio mooier, veiliger en duurzamer te maken. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van water en klimaat staat binnen dit netwerk centraal. Er wordt samengewerkt met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Zo is en blijft de regio Utrecht Zuid West voor iedereen een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving.