Wat doet de gemeente aan klimaatadaptatie?

Verbeteren rioolnetwerk

Aanleggen gescheiden riool

In Oudewater hebben we 2 soorten riool. In oudere wijken ligt een gemengd riool. Dat betekent dat regenwater en water van uw wasmachine of toilet door één buis naar de waterzuivering gaat. Als er een grote regenbui valt, past niet al het water gelijk in het (gemengde) riool. Als er te veel water in het riool zit, blijft er water op straat staan én wordt er een deel in de sloot gepompt.

In nieuwere wijken of als uw straat kortgeleden is opgeknapt ligt er een gescheiden riool. Dan gaat regenwater gelijk naar de sloot en afvalwater naar de zuivering.

Aanpakken van duikers

Daarnaast pakt de gemeente Oudewater de duikers aan. Een duiker verbindt watergangen (zoals sloten) met elkaar. Het vergroten van duikers of het maken van meer ruimte rond de duikers zorgt het water beter doorstroomt tijdens een grote regenbui.

Verbeteren waterkwaliteit

Opvangen regenwater

Als de gemeente aan de slag gaat in uw straat, maken we plaats voor regenwater. Bijvoorbeeld door een greppel aan te leggen of door te zorgen dat water gelijk naar een sloot stroomt.

Creëren van schaduw

Door bomen op goede plekken te planten en te zorgen dat ze groot kunnen worden, zorgt de gemeente voor genoeg schaduw in de zomer. We letten op of er in de buurt zonnepanelen op het dak liggen. Die moeten namelijk genoeg zon zien.

Vergroenen van de wijk

De gemeente wil zoveel mogelijk groen in uw omgeving. Als een stoep niet nodig is, leggen we geen stoep aan. Door genoeg groen, kan hitte ’s avonds makkelijker de stad uit en slaapt u beter.