Wat is biodiversiteit?

In de afgelopen 10 jaar komen steeds vaker berichten in het nieuws over veranderingen van het klimaat, vervuiling van het milieu en de achteruitgang van de biodiversiteit. Het is langere periodes droog en heet, maar er zijn ook hevige regenbuien met veel water in korte tijd. Daarnaast zorgt de uitstoot van stikstof voor problemen in de natuur, waardoor planten en dieren verdwijnen.

Eén van de belangrijkste oorzaken van al deze veranderingen is de invloed van de mens op de aarde. In onze eigen woonomgeving bekent dit dat onze straten en tuinen meestal zo zijn ingericht dat alles is opgeruimd en weinig onderhoud nodig heeft. Wilde planten en bloemen worden gezien als onkruid en weggehaald. Veel planten en dieren hebben daardoor in onze steden en dorpen weinig ruimte om te leven.  

Biodiversiteit staat voor alle soorten planten, dieren, schimmels en bacteriën die samen leven in de natuur. Deze soorten zijn afhankelijk van een bepaalde omgeving (water, bos, land). In dat gebied leven de soorten met elkaar samen. De ene soort heeft de andere soort nodig. Samen vormen ze een kringloop van leven.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Grote biodiversiteit is belangrijk voor het voortbestaan van de aarde en alles wat daarop leeft. Samen zorgen alle soorten voor een goed evenwicht in de natuur. En kunnen ze negatieve invloeden van vervuiling, ziekten en plagen kleiner maken en daarvan herstellen. Met het verbeteren van de biodiversiteit zorgen we voor schoon water, schone lucht, een goede kwaliteit van de bodem en de voortplanting van bomen, planten en dieren. 

Wist u dat bijen, hommels, vlinders en libellen vliegen van bloem naar bloem en van plant naar plant op zoek naar voedsel en hiermee bestuiven ze bijna al het groente en fruit wat wij thuis eten?

Wat zijn de gevolgen van minder biodiversiteit?

Als een soort in het gebied er niet meer is, dan krijgen de andere soorten het ook moeilijker. Dit komt omdat ze afhankelijk van elkaar zijn. Dit kan een kettingreactie veroorzaken en ervoor zorgen dat de aantallen van verschillende soorten erg verminderen. Uiteindelijk sterven soorten uit. Als een soort is verdwenen dan komt die niet vanzelf terug.  

Onderzoek laat zien dat nu nog 15% van de inheemse planten en dieren over zijn, die wij in 1900 in ons land hadden. Inheemse planten en dieren zijn soorten die van zichzelf al jarenlang in Nederland leven, zoals de rietorchidee en de egel. In de laatste 30 jaar is ook bijna 75% (!) van alle insectensoorten uitgestorven. 80% van alle planten op aarde zijn afhankelijk van de bestuiving van insecten om zich te kunnen verspreiden. Het is dus belangrijk dat er niet nog meer planten en dieren uitsterven. 

biodiversiteit

Hoe stoppen we de daling van biodiversiteit?

We moeten in de gemeente andere keuzes maken en veel meer rekening houden met de natuur. De gemeente en uzelf kunnen hier samen iets aan doen. 

Contact

Wilt u ook aan de slag om de biodiversiteit in uw leefomgeving te helpen? Of heeft u een vraag over de biodiversiteit in de gemeente? Neem dan contact op door te mailen naar biodiversiteit@oudewater.nl.