Eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierupsen. Aanraking met de brandharen zorgt voor klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en/of luchtwegen. Om dit zoveel mogelijk te beperken worden de eikenbomen op drukbezochte locaties ingespoten met een biologisch middel (kleine wormpjes).

Wat is een eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. De nachtvlinders leggen eitjes in toppen van eikenbomen. De rups komt half april tot begin mei uit het ei. Vanaf half mei ontwikkelt de rups honderdduizenden brandharen op zijn rug. Deze brandharen laten makkelijk los en zijn heel erg klein. Wanneer je in contact komt met de brandharen van de rups, kan dat zorgen voor gezondheidsklachten. 

Herkennen van de rups

  • Een volwassen rups kan ongeveer 3 centimeter lang worden.
  • Ze hebben een zwartbruin hoofd, blauwgrijze rug en groengrijze buik.
  • Het lichaam van de rups is bedekt met lange witte haren.
  • De rupsen leven altijd in groepen.
  • Je herkent de eikenprocessierups aan bolvormige, witgrijze nestjes op de stam van de boom of rondom dikke takken.
  • De rupsen verliezen huidjes, brandharen en uitwerpselen. Dit vormt samen de nestjes.
  • ’s Nachts gaan de rupsen op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Zij kunnen de boom helemaal kaal eten. 

Eikenprocessierups in bolvormige, witgrijze nestjes op de stam van een boom

Bestrijden van de rupsen

Om zo min mogelijk last van de eikenprocessierups te krijgen worden de eikenbomen op drukbezochte locaties behandeld met een biologisch middel (kleine wormpjes). Dit doen we ’s nachts, omdat de wormpjes niet tegen daglicht kunnen. Het bestrijden doen we onder andere rondom scholen, zorgcentra en drukke fietspaden. 

Werkwijze

De kleine wormpjes die in de bomen worden gespoten zijn niet schadelijk voor mens, plant en dier. Het ministerie van NVWA heeft in 2010 toestemming gegeven voor het gebruik van deze biologische bestrijdingsmethode. We spuiten de wormpjes met een nevelspuit in de bomen. Dit gebeurt ’s nachts, omdat de wormpjes niet tegen daglicht kunnen. De nevel wordt elektrostatisch geladen, waardoor de wormpjes als een soort magneet door de boom worden aangetrokken. Dit zorgt ervoor dat de meeste wormpjes door de boom worden vastgehouden. 

Wat doen we nog meer? 

Naast de bestrijding met wormpjes zijn op verschillende plekken nestkastjes opgehangen en planten- en bloemenmengsels geplant. Dit doen we om natuurlijke vijanden aan te trekken. In de rest van de gemeente worden de rupsen tijdens het seizoen verwijderd door de rupsen op te zuigen. Dit doen wij alleen in de openbare ruimte en op plekken die vaak worden bezocht. 

Rups gezien?

Ziet u een eikenprocessierups, neem dan contact op met de gemeente. Zie: Melding doen

Of bel naar 14 0348. De melding wordt dan zo snel mogelijk voor u opgepakt.