Wat doet de gemeente voor biodiversiteit?

De gemeente Oudewater neemt verschillende maatregelen om de biodiversiteit te behouden en groter te maken.

  • Voor het onderhoud van het openbaar groen, straten en pleinen gebruiken we al jarenlang geen gif meer.
  • Langs sloten laten we een brede strook van 1 tot 2 meter groeien. Deze stroken maaien we 1 keer in het najaar. Water en oeverplanten krijgen hierdoor veel ruimte om te groeien. Dit is goed voor insecten. 
  • We planten bloembollen, zoals krokussen, blauwe druifjes en narcissen. In het vroege voorjaar zijn er nog maar weinig bloemen. Hommels en wilde bijen die net uit hun winterslaap komen, kunnen dan moeilijk aan voedsel komen. Bloembollen bloeien in die periode en geven voedsel (nectar) aan hommels en wilde bijen. 
  • Bij de aanplant van bomen en struiken kijken we naar een gevarieerde bloeitijd. Dit houdt in dat op verschillende tijdstippen in het jaar verschillende bomen en struiken in bloei staan. Dit zorgt ervoor dat insecten het hele jaar door genoeg voedsel hebben. 

Samenwerkingen

  • De gemeente Oudewater werkt samen Greenspots. Greenspots is een particulier initiatief in Oudewater waarbij bewoners het openbaar groen in Oudewater zelf beheren en onderhouden. 
  • De gemeente Oudewater werkt ook samen met bewoners om het groen te onderhouden.

Contact

Wilt u ook aan de slag om de biodiversiteit in uw leefomgeving te helpen? Of heeft u een vraag over de biodiversiteit in de gemeente? Neem dan contact op door te mailen naar biodiversiteit@oudewater.nl.