Netcongestie

Netcongestie is een groeiend probleem in onze regio. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds drukker en dat betekent dat het niet altijd meer mogelijk is om (middel)grote aansluitingen op het net te krijgen.

Voor particulieren heeft dit over het algemeen nog geen gevolgen. Voor bedrijven kan dit soms betekenen dat zij zonnepanelen op een groot dak niet meteen kunnen laten aansluiten. De gemeente Oudewater ligt op een grensgebied van twee elektriciteitsnetten. In het westen is er in een deel van Oudewater meer ruimte op het net dan in de rest van de gemeente.

De gemeente voert overleg met Stedin, buurgemeenten en de provincie om oplossingen te zoeken.

Op de website van Stedin leest u meer over netcongestie in onze regio.

Heeft u vragen hierover? U kunt contact opnemen met energietransitie@oudewater.nl.