Belastingen

U vindt hier informatie over alle gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking.

 • Belastingloket

  In het Belastingloket kunt u onder andere online zelf bezwaar maken, uw taxatieverslag opvragen en betalingsgegevens wijzigen. U logt in met DigiD.

 • Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

  Als u het oneens bent met uw gemeentelijke belastingen of WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift online of per post versturen.

 • WOZ-waarde

  De gemeente stelt elk jaar op 1 januari de WOZ-waarde vast van uw woning of niet-woning. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw onroerendezaakbelasting.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als u eigenaar bent van een gebouw of grond, betaalt u onroerendezaakbelasting. U vindt het bedrag op uw aangiftebiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

 • Gemeentebelasting betalen

  Op uw jaarlijkse aanslagbiljet ziet u een overzicht van alle gemeentelijke belastingen die u dat jaar betaalt. U betaalt uw belastingaanslag in 10 termijnen of in 1 keer.

 • Automatische incasso

  Als u uw gemeentelijke belastingen in 10 termijnen wilt betalen, dan moet u de gemeente machtigen voor een automatische incasso.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u weinig of geen inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

 • Afvalstoffenheffing

  Als u huishoudelijk afval laat ophalen, betaalt u afvalstoffenheffing. U vindt het bedrag op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

 • Rioolheffing

  De gemeente onderhoudt het riool en verwerkt hemel- en grondwater. Hiervoor betaalt u rioolheffing. U vindt het bedrag op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

 • Precariobelasting

  Als u openbare gemeentegrond gebruikt, betaalt u precariobelasting. U vindt hier een overzicht van alle tarieven.

 • Toeristenbelasting

  Toeristenbelasting is een belasting voor aanbieders van overnachtingen, zoals hotels, campings, pensions, bed & breakfasts.

 • Tegemoetkoming medisch afval aanvragen

  Heeft u door chronische ziekte of een handicap veel medisch afval? Dan kunt u soms een tegemoetkoming krijgen voor uw afvalstoffenheffing.