Belasting

U vindt hier een overzicht van alle gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en precariobelasting.

Gemeentelijke belastingen

Voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Betalen

U ontvangt eind februari uw jaarlijkse aanslagbiljet. Hierop ziet u een overzicht van alle gemeentelijke belastingen die u dat jaar betaalt.

Let op: via BghU kunt u kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting.